Auditálás

Mennyivel több az audit a tanúsításnál?
Mikor érdemes foglalkozni vele?


Az épület tanúsítása, az épület üzemelésétől független vizsgálat, mely a nyílászárokra, falazatokra, födémekre, benapozottságára, az égtáj figyelembe vételére vonatkozik. A tanúsítás, nem a közműszámlák alapján történik.

Az energiaaudit az épület szerkezetének, az épület valamennyi energiafogyasztó eszközének, és az épület rendeltetésszerű használatához szükséges beépített technológiai berendezésének üzemeltetési vizsgálatát tartalmazza.

Az épületek, intézmények valamint a hozzájuk kapcsolódó épületgépészeti rendszerek és technológiák, tényleges energiafelhasználásának, primerenergia- igényének megállapításához energetikai auditot kell készíteni.


Mi szükséges az auditáláshoz?

Auditálás elvégzéséhez hosszabb időszakra vonatkozó adatokat kell begyűjteni (külső hőmérséklet, nedvességtartalom, szélmozgás, naptevékenység).

Az audit elkészítéséhez a kapott dokumentáció helyszínen történő egyeztetése illetve kiegészítése, pontosítása, felülvizsgálata (építészeti, rétegrendi és gépészeti kiviteli tervek, a villamos hálózat kialakításának kiviteli tervei, műszaki leírások stb.) szükséges.

Tervdokumentáció hiányában az épület, gépészeti és az épület rendeltetésének, technológiai rendszerének felmérését is el kell végezni.


Felméréskor és a kivitelezés időszakában illetve utána szükséges adatok:

  • Belső léghőmérsékletek/felületi hőmérsékletek és nedvességtartalom rögzítése adatgyűjtőkkel (hosszabb időszakot kell figyelembe venni);
  • Épületszerkezetek hőátbocsátási tényezője (tervdokumentáció hiányában) - műszeres méréssel vagy feltárással.

 

  • Nyílászárók cseréje esetén légtömörségi vizsgálat blower-door teszt segítségével. (kivitelezés időszakában is indokolt)
  • Fűtési, hűtési rendszerek beszabályozottsága pl. Tour Anderson műszer segítségével (megfelelő szerelvények beépítése szükséges!)

 

 • Légsebességek és sebességeloszlások (műszerek segítségével) illetve levegő minőség meghatározása
 • Megvilágítás vizsgálata (műszeres)


Esetenként (mikor a külső és belső hőmérséklet különbség minimum 15-20 fok) kiegészítő hőkamerás képekkel az építési hibák feltárása is lehetséges, és a penészesedés okának felderítése is.


A munkához elvégzéséhez fontos egyeztetések:

 • A helyszíni felmérésnél fontos az üzemeltetőkkel, műszaki munkatársakkal való egyeztetés, az üzemeltetési tapasztalatok rögzítése.
 • Az energiaellátó rendszerek, fogyasztási helyek azonosítása.
 • A vizsgálandó létesítmény bejárása, szükség szerinti mérések alapján rögzíteni kell az üzemeltetési szokásokat, vizsgálni kell a fogyasztási, közüzemi számlákat.
 • A közüzemi, illetve üzemeltetési és karbantartási szerződések, energiafogyasztási adatok (elszámoló számlák) összegyűjtése a megelőző 3 évre vonatkozóan.


Az adatok alapján történő számítások:

 • A tényleges fogyasztási adatok meghatározása a rendelkezésre álló számlák alapján.
 • Részletes számítások során, meg kell határozni az energiafogyasztási jellemzőket, a létesítmény tényleges primerenergia igényét, és el kell végezni a lekötött mennyiségek értékelését.
 • A tényleges energiafogyasztás és a méretezési értékek összehasonlítása.
 • Az eltérések okainak feltárása.


Számítások kiértékelése:

 • Az energiaköltségek elemzése, a tényleges fogyasztástól függő, illetve attól független költséghányad meghatározása.
 • A helyszíni felmérés eredményeinek kiértékelése, összegzése.
 • Az energia-megtakarítási javaslatok elkészítése.
 • A javasolt intézkedések energetikai hatásának vizsgálata, a fajlagos értékeinek, illetve az épületgépészeti, világítástechnikai és technológiai rendszerek primerenergia-igényének várható változása alapján.
 • A megtérülési idők vizsgálata fajlagos beruházási költségek alapján.
 • A létesítmény energiafogyasztásánál energiatudatos szemlélettel 10 - 60 %-os primer energia megtakarítást is lehet elérni.


Javaslatok:

 • A vizsgálatok, mérések, számítások eredményeképpen javaslatot teszünk a szerkezet átalakítására, nyílászárók cseréjére, hatékonyabb gáz és egyéb alternatív fűtési megoldásokra, a legkorszerűbb megújuló energiák felhasználására, és takarékosabb technológiai energia felhasználásra.
 • A használati melegvíz (HMV) felhasználás egy egész évben jelentkező energiaköltség. Ezt a költséget is lehet csökkenteni a használt berendezésektől és a felhasználási szokásoktól függően. (Például: napkollektor használatánál nyári napsütéses időszakban a fosszilis energia 80 % is megtakarítható).
 • Elektromos áramfogyasztásnál javaslatokat kell tenni az eszközök költséghatékonyabb működtetésére, illetve az alternatív energiát használó és villamos energiává alakító eszközök beépítésére, villamos energia hatékonyság növelésére, elavult energiafogyasztók esetleges kiváltására.
 • Az audit költség kalkulációval egészül ki, a javaslatok kiválasztásához.


Megvalósítási lehetőségek:

 • A műszaki számítások a valóságos tényeket tükrözik, de a javaslatokat mindenkor a Megrendelővel közösen kialakított beruházási szempont és megvalósíthatósági lehetőségek szerint kell meghatározni.
 • Az audit rangsorolja a lehetőségeket, műszaki és gazdaságossági tulajdonságaik alapján, a Megrendelő által megadott szempontokat figyelembe véve.
 • Az erről készült jelentés része az audit jegyzőkönyvnek.