Referenciák

Energiaaudit  és Tanúsítás

Családi ház Budaörs Rezeda utca
Családi ház  Törökbálint Akácos utca


Tanúsítás:


családi ház : Szigetmonostor  Galagonya tér
családi ház : Szigetmonostor   Szamóca utca
Zöldsziget Iskola Szigetmonostor
Nyitnikék Óvoda Szigetmonostor
iroda:  Fót

Audit


Szigetmonostor Polgármesteri hivatal

Megvalósíthatósági tanulmány készítése pályázatokhoz


irodaház  Szolnok
Önkormányzati épületek  Nagykörű


 

 

 

Árlista

 

Energiatanúsítvány árai

Energaitanúsítvány,

melynek keretében felmérjük az ingatlan veszteségforrásait meglévő dokumentáció alapján

Energiatanúsítvány Budapesten és vonzáskörzetében

Lakás

Családi ház

20 000Ft

30 000Ft

Árajánlatok összehasonlítása, megtérülészámítás *

10 000Ft

10 000Ft

*Optimalizált korszerűsítési javaslat, árajánlatok összehasonlító elemzése, megtérülési számítás

Az ár tartalmazza az ügyviteli költségeket illetve Budapest területén a kiszállási költséget

Társasházak esetén több lakás együttes tanúsításánál egyedi kedvezőbb árat biztosítunk.

Dokumentáció hiányában a Tanúsítvány elkészítéséhez szükséges felmérés az adott ingatlan ismeretében egyedi megállapodás alapján.

Közintézmények, iskolák, stb. tanúsítása meglévő dokumentáció ellenőrzésével 200Ft/m2

Műhelyek csarnokok stb. tanúsítása 100Ft/ m2

Dokumentáció hiányában egyedi megállapodás alapján

Auditálás

Feladat ismeretében egyedi megállapodás alapján

Pályázat írás

Energetikai pályázatokhoz Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a pályázatban meghatározott költségfeltételekkel.

 

Auditálás

Mennyivel több az audit a tanúsításnál?
Mikor érdemes foglalkozni vele?


Az épület tanúsítása, az épület üzemelésétől független vizsgálat, mely a nyílászárokra, falazatokra, födémekre, benapozottságára, az égtáj figyelembe vételére vonatkozik. A tanúsítás, nem a közműszámlák alapján történik.

Az energiaaudit az épület szerkezetének, az épület valamennyi energiafogyasztó eszközének, és az épület rendeltetésszerű használatához szükséges beépített technológiai berendezésének üzemeltetési vizsgálatát tartalmazza.

Az épületek, intézmények valamint a hozzájuk kapcsolódó épületgépészeti rendszerek és technológiák, tényleges energiafelhasználásának, primerenergia- igényének megállapításához energetikai auditot kell készíteni.


Mi szükséges az auditáláshoz?

Auditálás elvégzéséhez hosszabb időszakra vonatkozó adatokat kell begyűjteni (külső hőmérséklet, nedvességtartalom, szélmozgás, naptevékenység).

Az audit elkészítéséhez a kapott dokumentáció helyszínen történő egyeztetése illetve kiegészítése, pontosítása, felülvizsgálata (építészeti, rétegrendi és gépészeti kiviteli tervek, a villamos hálózat kialakításának kiviteli tervei, műszaki leírások stb.) szükséges.

Tervdokumentáció hiányában az épület, gépészeti és az épület rendeltetésének, technológiai rendszerének felmérését is el kell végezni.


Felméréskor és a kivitelezés időszakában illetve utána szükséges adatok:

  • Belső léghőmérsékletek/felületi hőmérsékletek és nedvességtartalom rögzítése adatgyűjtőkkel (hosszabb időszakot kell figyelembe venni);
  • Épületszerkezetek hőátbocsátási tényezője (tervdokumentáció hiányában) - műszeres méréssel vagy feltárással.

 

  • Nyílászárók cseréje esetén légtömörségi vizsgálat blower-door teszt segítségével. (kivitelezés időszakában is indokolt)
  • Fűtési, hűtési rendszerek beszabályozottsága pl. Tour Anderson műszer segítségével (megfelelő szerelvények beépítése szükséges!)

 

 • Légsebességek és sebességeloszlások (műszerek segítségével) illetve levegő minőség meghatározása
 • Megvilágítás vizsgálata (műszeres)


Esetenként (mikor a külső és belső hőmérséklet különbség minimum 15-20 fok) kiegészítő hőkamerás képekkel az építési hibák feltárása is lehetséges, és a penészesedés okának felderítése is.


A munkához elvégzéséhez fontos egyeztetések:

 • A helyszíni felmérésnél fontos az üzemeltetőkkel, műszaki munkatársakkal való egyeztetés, az üzemeltetési tapasztalatok rögzítése.
 • Az energiaellátó rendszerek, fogyasztási helyek azonosítása.
 • A vizsgálandó létesítmény bejárása, szükség szerinti mérések alapján rögzíteni kell az üzemeltetési szokásokat, vizsgálni kell a fogyasztási, közüzemi számlákat.
 • A közüzemi, illetve üzemeltetési és karbantartási szerződések, energiafogyasztási adatok (elszámoló számlák) összegyűjtése a megelőző 3 évre vonatkozóan.


Az adatok alapján történő számítások:

 • A tényleges fogyasztási adatok meghatározása a rendelkezésre álló számlák alapján.
 • Részletes számítások során, meg kell határozni az energiafogyasztási jellemzőket, a létesítmény tényleges primerenergia igényét, és el kell végezni a lekötött mennyiségek értékelését.
 • A tényleges energiafogyasztás és a méretezési értékek összehasonlítása.
 • Az eltérések okainak feltárása.


Számítások kiértékelése:

 • Az energiaköltségek elemzése, a tényleges fogyasztástól függő, illetve attól független költséghányad meghatározása.
 • A helyszíni felmérés eredményeinek kiértékelése, összegzése.
 • Az energia-megtakarítási javaslatok elkészítése.
 • A javasolt intézkedések energetikai hatásának vizsgálata, a fajlagos értékeinek, illetve az épületgépészeti, világítástechnikai és technológiai rendszerek primerenergia-igényének várható változása alapján.
 • A megtérülési idők vizsgálata fajlagos beruházási költségek alapján.
 • A létesítmény energiafogyasztásánál energiatudatos szemlélettel 10 - 60 %-os primer energia megtakarítást is lehet elérni.


Javaslatok:

 • A vizsgálatok, mérések, számítások eredményeképpen javaslatot teszünk a szerkezet átalakítására, nyílászárók cseréjére, hatékonyabb gáz és egyéb alternatív fűtési megoldásokra, a legkorszerűbb megújuló energiák felhasználására, és takarékosabb technológiai energia felhasználásra.
 • A használati melegvíz (HMV) felhasználás egy egész évben jelentkező energiaköltség. Ezt a költséget is lehet csökkenteni a használt berendezésektől és a felhasználási szokásoktól függően. (Például: napkollektor használatánál nyári napsütéses időszakban a fosszilis energia 80 % is megtakarítható).
 • Elektromos áramfogyasztásnál javaslatokat kell tenni az eszközök költséghatékonyabb működtetésére, illetve az alternatív energiát használó és villamos energiává alakító eszközök beépítésére, villamos energia hatékonyság növelésére, elavult energiafogyasztók esetleges kiváltására.
 • Az audit költség kalkulációval egészül ki, a javaslatok kiválasztásához.


Megvalósítási lehetőségek:

 • A műszaki számítások a valóságos tényeket tükrözik, de a javaslatokat mindenkor a Megrendelővel közösen kialakított beruházási szempont és megvalósíthatósági lehetőségek szerint kell meghatározni.
 • Az audit rangsorolja a lehetőségeket, műszaki és gazdaságossági tulajdonságaik alapján, a Megrendelő által megadott szempontokat figyelembe véve.
 • Az erről készült jelentés része az audit jegyzőkönyvnek.

 

Tanúsítás

 

A tanúsítás a 7/2006.(V.24.) TNM  "az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról" szóló rendelet szerint kerül elkészítésre.

A tanúsítás elkészíthető önkormányzati kérésre, ladás-vétel esetére, épület felújítási és/vagy energetikai pályázat hozzácsatolásához.

A tanúsítás elkészítéséhez szükséges adatok: az épület geometriai méretei, az épület és nyílászáróinak anyagszerkezeté, az épületben lévő épületgépészeti rendszerek üzemeltetésének körülményei.

Ezen adatokat, ha a megbízó biztosítja, akkor csak egyeztetését végezzük a helyszínen. Ezen adatok hiányában a szolgáltatott anyagoktól függően a helyszínen további felmérést végzünk.

Felméréskor a megbízó elmondja, hogy egy esetleges korszerűsítés elvégzése során milyen fejlesztéseket kíván elvégeztetni, és ennek alapján megadjuk, milyen besorolás változás várható.
Mi is teszünk gazdaságilag és műszakilag indokolt további javaslatotokat.
Fentiek ismeretében megbízó döntheti el a korszerűsítés számára anyagilag és gazdaságilag megfelelő változatát.